Antonín Kanta

fotograf, kreslíř, výtvarník

Studia:
Institut výtvarné fotografie Praha

Členství:
Unie výtvarných umělců České republiky
Klub výtvarných umělců Horácka, Žďár nad Sázavou
Sdružení Q Brno
Klub konkretistů 3 ČR
Studio BEKANEŠŠ

Žije a tvoří v Hamrech nad Sázavou u Žďáru nad Sázavou.
www.fotokanta.cz
E-mail: fotokanta@seznam.cz

Vystavoval samostatně na 52 výstavách v ČR, účastnil se 86 kolektivních výstav v ČR a 9 kolektivních výstav v zahraničí.

Když přehlédneme celou dosavadní Kantovu tvorbu včetně fotografické, která je její nedílnou součástí, uvědomíme si vzácnou kontinuitu, jejímž výraznými znaky jsou vedle nevyčerpatelné kreativity především hravost, radost z tvůrčí činnosti a neustálé hledání a objevování nových postupů a variování tématiky i postupů již použitých s úsilím jejich důsledného vytěžení a vždy precizní řemeslné zpracování. Od samého počátku je snad díky prvotnímu využití fotografického přístroje Kantova tvorba prolnuta světlem, jehož vlivem vyvolává při recepci přirozenou nediktovanou radost a pocity optimismu. Kantův obdiv k přírodě a lidskému bytí je vyjádřen jak ve fotografických cyklech, tak v abstraktních kresbách. Léty získaná moudrost a nahlížení problémů z nadhledu a odstupu se projevily vnitřním zduchověním tvorby.

Josef Chalupa

Zpět na přehled autorů