Klub výtvarných umělců Horácka (KVUH) je spolkem profesionálních výtvarných umělců žijících nebo působících v severní části Českomoravské vysočiny nebo jinak s regionem spojených. Vznikl v roce 1991 a sdružuje výtvarníky různých profesí, jako je malba, kresba, grafika, sochařství, sklářská tvorba (na Vysočině s dlouhou tradicí), fotografie, práce s kovem, šperkařství, keramika a design. Během času prošlo spolkem 47 umělců, v současné době tvoří KVUH 17 výtvarných umělců a 2 čestní členové.

Členové klubu navazují na výtvarné tradice svého kraje, snaží se rozvíjet vlastní výtvarnou činnost v co nejvyšší kvalitě a působit společně i individuálně vně spolku k vytváření příznivého kulturního klimatu regionu. Za tím účelem klub pořádá nebo se podílí na konání výstav, sympozií a plenérů, tvůrčích diskusí a setkání, kulturně společenských akcí, přednášek, besed, výtvarných dílen pro mládež i dospělé apod., vydává nebo se podílí na vydávání informačních materiálů, katalogů, plakátů a jiných publikací.

První významnou akcí nadregionálního významu bylo v 90. letech 20. století desetileté pořádání mezinárodního sochařského sympozia Dřevěná plastika ve Žďáře nad Sázavou.

V druhém desetiletí činnosti se stal spolek pro město garantem výtvarné části každoročního kulturního festivalu Slavnosti jeřabin. Prezentaci vlastní tvorby střídá v jednotlivých ročnících s představením tvorby jiných profesních sdružení z ČR.

Od roku 2012 realizujeme přednáškový a výstavní cyklus Umění srozumitelně pro žáky žďárských škol i pro veřejnost.