Jana Mikysková

malířka, keramická výtvarnica

Studia:
Střední pedagogická škola Boskovice, výtvarný obor
Pedagogická fakulta MU Brno, minimum pro učitelství ZUŠ
Keramické studio Kunštát na Moravě

Členství:
Unie výtvarných umělců České republiky
Klub výtvarných umělců Horácka, Žďár nad Sázavou

Žije a tvoří ve Velkém Meziříčí.
www.ateliervpodloubi.cz
E-mail: jmatelier@seznam.cz

Účastnila se 12 samostatných a 10 kolektivních výstav, zastoupena ve stálých expozicích ve veřejných prostorách a aktuálně v osmi galeriích po celé ČR.

V tvorbě Jany Mikyskové vnímáme rytmus přírody, doteky lidských rukou, vize myšlenkových řetězců. Cítíme vyváženou souhru zdánlivě nesouvisejících materiálů a technik. Autorka však citlivě spoluhledá v odlišnosti předmětů a materiálů vzájemnost, užitkovost snoubí s krásou, zemitost barev s kontrastem čisté pigmentace. Obrazy jsou plastické, podstata je reliéfní, povrch je zaznamenán rastry, krakely, stopou výpalu. Kameny, střepy a skla jsou nosnými detaily, kovové prvky tvoří páteř kompozice. Vše je v jednotě, rovnováze, harmonii. Při zhlédnutí nabýváme pocit, že vše je tak, jak má být. Cítíme naplnění, uvolnění napětí a uzavřenost výpovědi, která nám dává podnět k vlastním úvahám a vyprávění svých příběhů.

Eva Kočí Valová, 2016

Zpět na přehled autorů