Zdeněk Šplíchal

malíř, grafik, autor objektů, experimentátor

Studia:
Škola výtvarného myšlení Igora Zhoře, KKS Brno
Teologická fakulta JU České Budějovice, obor Výtvarná kultura

Členství:
Skupina 4, Třebíč
TTklub Brno
Klub konkretistů 2 a 3 ČR
Spolek výtvarných umělců Vysočiny, Jihlava
Klub výtvarných umělců Horácka, Žďár nad Sázavou
Sdružení Q Brno
Studio BEKANEŠŠ

Žije a pracuje Třebíči.
www.zsplichal.cz
E-mail: zdsplichal@gmail.com

Uspořádal 50 samostatných výstav v ČR, zúčastnil se 16 výstav Skupiny 4 (v letech 1966-2010) a účastnil se 110 výstav kolektivních, a to v České republice, Nizozemí, Francii, USA, Německu, Rakousku, Švýcarsku a Slovensku. Zastoupen v galeriích a soukromých sbírkách v ČR a v zahraničí.

Šplíchal samozřejmě nikdy nebyl a nikdy nebude žádný striktní neosobní neokonstruktivista sledující ryze estetické kvality nebo konceptuální vztahy mezi užívanými striktně artikulovanými geometrickými formami, jako je tomu u Jana Kubíčka, Vladimira Mirvalda, Pavla Rudolfa či Zdeňka Sýkory. Jeho geometrie je dřív geometrií transcendentální, takže mu asi zůstává jako nejbližší Vaclav Boštík, ale samozřejmě v úplně jiné vizuální artikulaci a v jiné syntaxi…

Jiřího Valoch, ZDENĚK ŠPLÍCHAL, autorský katalog, 2012